Magyar Generatív Történeti Szintaxis

Kezdőlap » Projektum

A projektum

A Magyar Generatív Történeti Szintaxis projektum 2009. április 1-től 2013. augusztus 31-ig zajlott az MTA Nyelvtudományi Intézetében az OTKA támogatásával (NK 78074).

Résztvevők

Vezető kutató: É. Kiss Katalin
Munkatársak:
Bácskai-Atkári Júlia Kacskovics-Reményi Andrea Sass Bálint
Bende-Farkas Ágnes Kántor Gergely Simon Eszter
Blaho Sylvia Mihály Eszter Szeredi Dániel
Dékány Éva Mittelholcz Iván Szőke Johanna
Egedi Barbara Novák Attila Tánczos Orsolya
Farkas Judit Oravecz Csaba Tóth Ildikó
Gerőcs Mátyás Peredy Márta
Hegedűs Veronika Pólya Katalin

Publikációk

A projektum tudományos rendezvényei

Mondattani jelenségek a Jókai-kódexben
Műhelykonferencia
2010. február 4.

MTA Nyelvtudományi Intézet

A konferencia 30 perces előadásait egy-egy 10 perces koreferátum követte felkért előadóktól, majd újabb 10 perc állt rendelkezésre a vitára. Az előadásokat követő koreferátumok letölthetők, egy közös dokumentumba szerkesztve.
A műhelykonferencián elhangzott előadások:
MGTSZ Nap
Előadások a Magyar Generatív Történeti Szintaxis projektum eredményeiről
2012. április 19.

MTA Nyelvtudományi Intézet

Az MGTSz Napon elhangzott előadások:
 • Simon Eszter: Korpuszépítés ómagyar kódexekből. (előadás)
 • Novák Attila: Ómagyar és középmagyar szövegek morfológiai elemzése és egyértelműsítése. (előadás)
 • É. Kiss Katalin: A nyelvtörténeti korpusz szerepe az ősmagyar szintaxis rekonstrukciójában. (előadás)
 • Egedi Barbara: A főnévi csoport történetéből: újraelemzés a bal periférián. (kézirat)
 • Hegedűs Veronika: Igekötők és más igemódosítók az ómagyarban. (handout)
 • Bácskai-Atkári Júlia: A mellékmondatok bal perifériájának diakrón rendszere. (handout)
 • Kádár Edit: A nyelvjárási adatok szerepe a nyelvtörténeti kutatásokban – esettanulmány a suksükölés jelenségéről.

A projektum munkatársainak további, a projektumhoz szorosan kapcsolódó előadásai és kéziratai

Szeged
A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VI.

2009. október 14-15. Szeged (SzTE Magyar Nyelvészeti Tanszék, Finnugor Tanszék)

A tanulmánykötetbe leadott kéziratok:
 • É. Kiss Katalin: A Jókai-kódex tagadó szerkezetei. (kézirat)
 • Egedi Barbara: Az ómagyar határozott névelő kialakulásának grammatikai vonatkozásai. (kézirat)
 • Hegedűs Veronika: Névutós szerkezetek a korai ómagyar korban. (kézirat)
 • Peredy Márta: Az ige-igekötő sorrend a Jókai-kódexben. (kézirat)
Szeged
VI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia
2009. december 3-4.
 • Oravecz Csaba, Sass Bálint, Simon Eszter: Gépi tanulási módszerek ómagyar kori szövegek normalizálására. (prezentáció | cikk)
Kolozsvár
A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei II.

2010. április 16-17. Kolozsvár (Babeş-Bolyai Egyetem, Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék)

 • É. Kiss Katalin: A sem szinkrón és diakrón szerepéről. (kézirat)
 • Egedi Barbara: Névelőtlenül, de határozottan: Lépések egy magyar grammatikalizációs ösvényen. (kézirat)
 • Hegedűs Veronika: Utána a névutós kifejezéseknek! (Régen és ma). (handout)
 • Peredy Márta: Aspektus és/vagy információs szerezet a magyarban. (előadás)
Cambridge
12th International Diachronic Generative Syntax Conference (DiGS)

2010. július 14-16. Cambridge

 • É. Kiss Katalin: A negative cycle in 12-15th century Hungarian. (előadás | kézirat)
 • Hegedűs Veronika: The grammaticalization of postpositions in Old Hungarian. (handout | kézirat)
 • Edith Kádár, Márta Peredy: Discourse orientedness and the lack of aspect - the role of verbal particles in Hungarian. (handout | előadás)
Lisszabon
ECAI 2010 Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities (LaTeCH 2010)
2010. augusztus 16.
 • Csaba Oravecz, Bálint Sass, Eszter Simon: Semi-automatic Normalization of Old Hungarian Codices. (cikk)
Tallinn
Emotions in and around Language
2010. szeptember 23-24. Tallinn
 • Peredy Márta: The syntactic expression of emotions in Hungarian from a diachronic point of view. (handout)
Berlin
6th International Contrastive Linguistics Conference
2010. szeptember 30. – október 2.
 • Tóth Ildikó: Hungarian Inflected Infinitives from Typological and Diachronic Perspective: From controlled pro to controlled PRO. (handout)
Piliscsaba
Nyelvelmélet és diakrónia

2010. november 16-17. Piliscsaba (PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék)

 • É. Kiss Katalin: Az ősmagyar SOV-től az ómagyar (TQF)VSO-ig. (kézirat)
 • Bácskai-Atkári Júlia: A komparatív operátor esete a mondatbevezetővel. (handout | kézirat)
 • Egedi Barbara: A magyar mutató névmási módosító és a birtokos szerkezet történeti vizsgálata. (handout)
 • Gerőcs Mátyás: Aspektus és igekötő. A mondat belső időszerkezete a kései ómagyarban. (kézirat)
 • Gugán Katalin: A nyelvtörténet vargabetűi: a tagadás és a tagadás szerinti egyeztetés története az ugor nyelvekben. (kézirat)
 • Hegedűs Veronika: Ómagyar anaforák és a nyelvelmélet. (handout | kézirat)
 • Kántor Gergely: A feltételes mód és a felszólító mód használata a kései ómagyarban. (kézirat)
 • Tóth Ildikó: A -t képzős igeneves szerkezet használata az ómagyarban. (handout)
Moszkva
Moscow Syntax and Semantics 2
2011. április 22-24.
 • Bácskai-Atkári Júlia, Kántor Gergely: Elliptical Comparatives Revisited. (handout | kézirat)
Pavia
Gradualness in change and its relation to synchronic variation and use
2011. május 30-31.
 • Egedi Barbara: Grammatical encoding of referentiality in the history of Hungarian. (handout | kézirat)
München
15. LIPP-Symposium „Sprachwandel”
2011. július 13–15.
 • Bácskai-Atkári Júlia: The History of Hungarian Complex Complementisers. (handout | kézirat)
Lund
10th International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH10)
2011. augusztus 25-28
 • Bácskai-Atkári Júlia: Reanalysis in Hungarian Comparative Subclauses. (handout | kézirat)
Philadelphia, USA
The 13th Diachronic Generative Syntax Conference (DIGS XIII)
2011. június 2-5.
 • É. Kiss Katalin: From proto-Hungarian SOV to Old Hungarian Top Foc V X*. (kézirat)
Oszaka, Japán
20th International Congress on Historical Linguistics
2011. július 25-30.
 • É. Kiss Katalin: Null pronominal objects in Hungarian: a case of exaptation. (kézirat)
Budapest
ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola: 7. Félúton konferencia
2011. október 6–7.
 • Bácskai-Atkári Júlia: A magyar összetett kötőszók történetéhez. (handout | kézirat)
Szeged
VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia
2011. december 1-2.
 • Simon Eszter, Sass Bálint, Mittelholcz Iván: Korpuszépítés ómagyar kódexekből. (előadás | cikk)
Oxford
Worcester College: Synchrony and Diachrony. Variation and Change in Language History
2012. március 16-17.
 • Bácskai-Atkári Júlia: On the Diachronic Development of a Hungarian Declarative Complementiser. (handout)
 • Egedi Barbara: Variation and change in the left periphery of the Hungarian noun phrase. (handout)
 • Hegedűs Vera: Reflexive pronouns in Hungarian PPs: synchronic variation and diachronic change. (handout)
Szeged
A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII.
2012. március 29-30.
 • Egedi Barbara: Egy fejezet a magyar strukturális fókusz történetéből. (handout)
 • É. Kiss Katalin: Tárgyas ragozás és rejtett tárgyi névmás.
 • Hegedűs Vera: Az igekötős igék szintaxisa és az ómagyar szórend. (handout)
Oslo
Exploring Ancient Languages through Corpora
2012. június 14-17.
 • Egedi Barbara, Simon Eszter: Gradual expansion in the use of the definite article. Checking a theory against the Old Hungarian Corpus. (handout | prezentáció)
 • É. Kiss Katalin: The role of historical corpora in the reconstruction of proto-syntax. (prezentáció)
Lisszabon
14th Diachronic Generative Syntax Conference (DIGS)
2012. július 4-6.
 • Bácskai-Atkári Júlia: The relative cycle in Hungarian declaratives. (handout)
 • Egedi Barbara: A story about the left periphery. The functional extension of the Hungarian noun phrase. (handout)
 • Hegedűs Vera: Particle-verb order in Old Hungarian and complex predicates. (handout)
Edinburgh
New Reflections on Grammaticalization V.
2012. július 16-19.
 • É. Kiss Katalin: The grammaticalization of an obsolete syntactic rule as a PF operation.
Piliscsaba
Second Central European Conference in Linguistics for postgraduate Students (CECIL’S 2)
2012. augusztus 24–25.
 • Bácskai-Atkári Júlia: The Diachronic System of the Left Periphery of Subordinate Clauses in Hungarian. (handout | kézirat)
Piliscsaba
Nyelvelmélet és kontaktológia
2012. november 13-14.
 • Egedi Barbara: Jó magyar-e az ómagyar? A latin forrásszövegek hatása az ómagyar szintaktikai jelenségekre. (handout)
 • É. Kiss Katalin: Az ótörök-ősmagyar kontaktus nyomai az ómagyar igeidőrendszerben és a birtokos szerkezetben. (handout)
Párizs
Université Paris 8.: RALFe konferencia
2012. november 29-30.
 • É. Kiss Katalin: Differential object-verb agreement and information structure. (handout)
Olomouc
Olomouc Linguistics Colloquium
2013. június 7.
 • Dékány Éva: Obligatorily possessed gerunds in Old Hungarian. (handout)
Ottawa
15th Diachronic Generative Syntax
2013. július
 • É. Kiss Katalin: The rise and fall of Hungarian complex tenses. (handout)
Piliscsaba
11th International Conference on the Structure of Hungarian
2013. augusztus 29-31.
 • Dékány Éva: The structure of Old Hungarian -t gerunds. (handout)
 • Egedi Barbara: Plural agreement within possessive constructions in three varieties of Hungarian. (handout)
Piliscsaba/Budapest
Nyelvelmélet és diakrónia 2.
2013. november 19-20.
 • Dékány Éva, Simon Eszter: Az ómagyar -va/ve és -ván/vén igenevek használata véges igeként.
 • Egedi Barbara: Egy többfogásos határozottsági ciklus – magyarosan. (handout)
 • Hegedűs Vera: A P-ciklus a magyarban. (handout)
Szeged
A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VIII.
2014. április 3-4.
 • Dékány Éva: Az ómagyar gerundiumok alanyáról. (absztrakt)
 • Egedi Barbara: Változó struktúrák, versengő stratégiák: a középmagyar mutató névmási módosítók esete. (absztrakt)

Folyóiratcikkek

 • Bácskai-Atkári Júlia: On the Diachronic Development of a Hungarian Declarative Complementiser. (kézirat) Közlésre benyújtva: Transactions of the Philological Society
 • Dékány Éva (2012): Nem jöttem hínia az igazakat. Az ómagyar anti-egyeztetett főnévi igenevekről. Nyelvtudományi Közlemények 108, 219-252. (cikk)
 • É. Kiss Katalin (2013): Null pronominal objects in Hungarian: A case of exaptation. Acta Linguistica Hafniensia: International Journal of Linguistics 44, 192-206. (kézirat)
 • É. Kiss, K. (2010): A magyar tárgyas és alanyi igeragozás kialakulásának szintaktikai hátteréről. Nyelvtudományi Közlemények 107, 131-146. (cikk)
 • É. Kiss Katalin (2013): From Proto-Hungarian SOV to Old Hungarian Top Foc V X*. Diachronica 30, 202-231. (cikk)

Könyvek

 • Katalin É. Kiss (ed.): The Evolution of Functional Left Peripheries in Hungarian Syntax. Oxford University Press, 2014.
 • É. Kiss Katalin (szerk.): Magyar generatív történeti mondattan. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2014. (kézirat)
 • É. Kiss Katalin, Gerstner Károly, Hegedűs Attila: Kis magyar nyelvtörténet. Egyetemi jegyzet. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2013.

Könyvfejezetek

 • Bácskai-Atkári Júlia: English Comparatives and Parameters. In: Gósy Mária–Péteri Attila (szerk.) Tanulmányok: Nyelvtudományi Doktori Iskola. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. 2012. 23–37. (kézirat)
 • Egedi Barbara: Grammatical encoding of referentiality in the history of Hungarian. In: Anna Giacolone Ramat – Caterina Mauri – Piera Molinelli (eds.): Synchrony and Diachrony: a Dynamic Interface. Studies in Language Companion. Amsterdam: John Benjamins, 2013. 367-390. (kézirat)
 • Simon Eszter - Sass Bálint: Nyelvtechnológia és kulturális örökség, avagy korpuszépítés ómagyar kódexekből. In: Prószéky Gábor - Váradi Tamás (szerk.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV. Nyelvtechnológiai kutatások. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2012. 243-264. (kézirat)
 • É. Kiss Katalin: Az ótörök-ősmagyar kontaktus nyomai az ómagyar igeidőrendszerben és a birtokos szerkezetben. In: Agyagási Klára, Hegedűs Attila és É. Kiss Katalin (szerk.): Nyelvelmélet és kontaktológia 2. Piliscsaba, PPKE BTK, 2013. 190-205. (kötet)
 • É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és diakrónia. Piliscsaba – Budapest: PPKE BTK – Szt. István Társulat, 2011. (kötet):
  • É. Kiss Katalin: Az ősmagyar SOV-től az ómagyar (TQF)VSO-ig. Im. 85-102.
  • Bácskai-Atkári Júlia: A komparatív operátor esete a mondatbevezetővel. Im. 103-120.
  • Gerőcs Mátyás: Aspektus és igekötő. A mondat belső időszerkezete a kései ómagyarban. Im. 153-170.
  • Gugán Katalin: A nyelvtörténet vargabetűi: a tagadás és a tagadás szerinti egyeztetés története az ugor nyelvekben. Im. 65-84.
  • Hegedűs Veronika: Ómagyar anaforák és a nyelvelmélet. Im. 179-190.
  • Tóth Ildikó: A -t képzős igeneves szerkezet használata az ómagyarban. Im. 121-132.

Egyéb publikációk

 • É. Kiss Katalin: Differential object-verb agreement is (fossilized) topic-verb agreement. (kézirat)
 • É. Kiss Katalin: Milyen volt az ősmagyar mondatszerkezet? Akadémiai székfoglaló, 2013. december 9. (kézirat)
 • Simon Eszter: Keressen ómagyar szövegekben ön is! (cikk) www.nyest.hu, 2010. március 29.